Nové dotace z evropských zdrojů

Největší kotlíkové dotace se blíží téměř do všech krajů České republiky. Nově je možné evropské dotační zdroje kombinovat s programem Nová zelená úsporám. Operační program Životní prostředí se ve své 2. Prioritní ose zaměřuje právě na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Předmětem podpory 2.1 je výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech za pomoci dotací z evropských zdrojů, o kterou mohou žádat fyzické osoby po vyhlášení výzvy daným krajským úřadem.

Další informace získáte na stránkách www.dotace-info.cz

informace o dotacích