Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní firma Sídlo Zápis do obchodního rejstříku u
GIENGER spol. s r.o. Napajedla, Kvítkovická 1633,
PSČ 763 61
44018045 Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 3321
GIENGER BOHEMIA, s.r.o. Otovice, Mostecká 157,
PSČ 360 01
62623401 Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 6352
GIENGER CENTRON, s.r.o. Praha 4, U Rakovky 1254/20,
PSČ 148 00
17048109 Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 2538
G-System spol. s r.o. Brno, Dusíkova 900/3c, Lesná,
PSČ 638 00
29375126 Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 76503
PechaSan spol. s r.o. Strakonice, Písecká 1115,
PSČ 386 01
26029944 Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 10160
 1. Výše uvedené společnosti GC skupiny, jako provozovatelé koupelných studií Elements, Vám na webových stránkách www.elements-cz.cz poskytují dle nařízení (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), podrobnější informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu osobních údajů s tím spojených.
 2. Osobní údaje
  Osobními údaji jsou údaje, které se vztahují k Vám a které jste nám sdělili prostřednictvím kontaktního formuláře, a patří k nim Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, případně telefonní číslo (dále jen „“). Zpracováním OÚ údajů se rozumí jakékoliv operace s OÚ (např. shromáždění, použití, výmaz, zničení).
 3. Účel a doba zpracování OÚ
  OÚ údaje budou použity za účelem Vašeho kontaktování jako odpověď na Vámi vyplněný kontaktní formulář. OU budou zpracovávány po dobu nutnou k dosažení uvedeného účelu anebo do odvolání Vašeho souhlasu.
 4. Zpracování OÚ
  Přijali jsme taková technická, organizační a jiná opatření (např. řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí), aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k OÚ, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování či zneužití OÚ. OÚ jsou zpracovávány ručně i automatizovaně v elektronické či listinné podobě.Při plnění účelu zpracování mohou být OÚ zpřístupněny třetím subjektům, kteří nám poskytují odborné služby (např. v oblasti poskytování IT softwaru). V případě, že tyto třetí subjekty zpracovávají OÚ, stávají tzv. zpracovateli OÚ, a to na základě s námi uzavřených smluv a dle našich pokynů. OÚ nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
 5. Poučení o právech subjektu OÚ
  Jako subjekt OÚ máte právo kdykoliv bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním OÚ (čl. 13 GDPR). Dále máte právo na přístup k OÚ (čl. 15 GDPR), opravu OÚ (čl. 16 GDPR), výmaz OÚ (čl. 17 GDPR), omezení zpracování OÚ (čl. 18 GDPR), oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování OÚ (čl. 19 GDPR), přenositelnost OÚ (čl. 20 GDPR), na vznesení námitky proti zpracování OÚ (čl. 21 GDPR), a podání stížnosti u té GC společnosti, jíž jste OÚ poskytli, jakož i u dozorového orgánu, kterým je v oblasti ochrany OÚ Úřad pro ochranu osobních údajů.
  V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na emailovou adresu gdpr@gcskupina.cz.
 6. Informace o možnosti odebírání newsletteru Elements
  Závěrem Vás informujeme o Vaší možnosti přihlásit se na webových stránkách www.elements-cz.cz k odebírání elektronického newsletteru o našich novinkách. V případě, že se přihlásíte k odběru, zašleme Vám jej 1x do měsíce.
  Pokud bude chtít odebírání newsletteru odhlásit, stačí kliknout na označené políčko na konci každého newsletteru nebo nám přímo poslat e-mail na adresu gdpr@gcskupina.cz.